Novi članovi kluba

Ime Kategorija
Dragisa ( Gile ) Mitrovic F3A
Lazo Djeorgievski F5J
Branko Karaklajic F3A
Ivan Djeorgievski
Vlado Stojkovic F3P
Mile Radosavljević
Nikola Stojković
F3A
F3P-AM
Vladimir Stojković F3M